@

@

̔

CEO

v

CNf

@

^ | Pڳs | | [J |

@

        ujHѺ޲zvv

@

Τ  (xƪSQD, 1.5)

@

MBA/DBAƷ~ (xƪSQD, 1.5)

@

ӋXƷ~/EMBAӋ| (`sA{D,2.5)

@

|Ʒ~zXʎ (2.2)

@

sһPg (5)

3dͼרҵ